РЕШЕНИЕ
 
Здраво инженерно общество за качество
 
Като президентско звено на Японското общество за качествено инженерство, Zhongding Packaging не само използва метода Taguchi в изследванията, развитието и подобренията,
но също така извършва редовни дейности като обучение и комуникация на членовете.
 
 
14 Права на интелектуална собственост
 
Сред тях, патентното постижение на „хартиена дръжка“ спечели сребърната награда на Packaging Star 2019 за техническите си решения за опаковане за опаковъчната индустрия;
Международна конференция за иновации в опаковките 2020 [план Blue Star] Награда за зелено опаковане.
 
Research And Development

We have made a series of scientific and technological achievements around paper handle related equipment and

process and applied for national patents

Our team would love to hear from you.

Get in touch today to discuss your product needs.