Какви са предимствата на хартиените и пластмасовите дръжки

Опаковки с хартиени дръжки все повече и повече, особено в популяризирането на екологичната защита на околната среда днес. Стремим се да намалим разходите и да постигнем екологична и незамърсяваща опаковка. Цялата хартиена кофа и хартиената кофа бяха създадени в тази ситуация. Опаковките с пластмасови дръжки в много области все още не могат да бъдат заменени от хартиени опаковки, но трябва също така да видим, че опаковките с хартиени дръжки се използват все по-широко. Днес ще говорим за предимствата и недостатъците на опаковката с хартиена дръжка и опаковката с пластмасова дръжка.

 

Първо, цената на хартиените опаковки обикновено е по-ниска от тази на пластмасовите опаковки, производствените разходи и производственият цикъл на хартиените опаковки са по-кратки от тези на пластмасовите опаковки, а разходите за суровини и работници са по-ниски от тази на пластмасовите опаковки. Това е една от причините хартиените опаковки да стават все по-популярни сред предприятията.

 

Второ, разходите за рециклиране без замърсяване са ниски. Хартиените опаковки обикновено се разграждат лесно и могат да бъдат върнати на полето добре като органичен тор, докато пластмасовите опаковки могат да се разлагат напълно в продължение на десетилетия или векове и е скъпо за рециклиране. Ако не се рециклира ефективно, ще причини голямо замърсяване на природната среда.

 

Освен това, в сравнение с пластмасовите опаковки, хартиените опаковки имат много предимства, но пластмасовите опаковки също имат някои характеристики, с които хартиените опаковки не могат да се сравнят, особено в контейнера за течности, трудна е замяната, разходите за навреме замяната е сравнително висока.

 

Recommend The Article
Our team would love to hear from you.

Get in touch today to discuss your product needs.